Bork Sloopwerken sloopt 26 woningen Noordwolde
Bork Sloopwerken sloopt 26 woningen Noordwolde
Bork Sloopwerken sloopt 26 woningen Noordwolde

Sloop 26 woningen Noordwolde

Zoals wel meer is gebleken, komen bij het demonteren van woningen uit de jaren ’50 veel herbruikbare materialen vrij. Een belangrijke bijdrage voor het circulair slopen. De meeste materialen zijn puur en natuurlijk en laten zich eenvoudig demonteren. Bij dit project konden het dakbeschot, het gordinghout, het vloerhout en het balkhout van de woningen direct worden hergebruikt in andere bouwwerken met name als decoratief materiaal. Het dakhout is bijvoorbeeld hergebruikt als afwerkvloer en lambrisering.

Ook de dakpannen hadden een goede vorm en kleur. Deze zijn tevens handmatig verwijderd en hebben hun weg snel naar een nieuw dak gevonden. Ook alle deuren in de woningen zijn gedemonteerd en zullen nog jaren dienst gaan doen als deur elders.
De trappen, nog goede kozijnen en alle zinken dakgoten in de woningen zijn handmatig verwijderd en zullen zonder enige basisbewerking weer worden verwerkt in een ander bouwwerk.

Een deel van de gemetselde muren zijn gebikt en hergebruikt. Het overige vrijkomende puin zal gebruikt worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw.
Overgebleven te recyclen materialen waren met name board, kozijnen en hout dat de tijd niet heeft doorstaan en is gaan rotten. Dit zal gescheiden worden afgevoerd als B-hout en worden omgezet in energie voor de verwarming van huishoudens.

Zo is ook hier weer bewezen dat een stuk aandacht bij de voorbereiding van een sloopproject heeft gezorgd voor een tweede leven van veel materialen en invulling van een stuk maatschappelijk belang en tevreden mensen.

Wij geloven sterk in de kunst van het slopen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor meer info belt u met: 0528 - 33 12 25 of mail naar info@borksloopwerken.nl