MVO

Door constant innoverend denken en deelname in diverse branche-organisaties blijven we toonaangevend in de markt.

We streven voortdurend naar een financieel gezonde en succesvolle onderneming waarbij de betrokkenheid en loyaliteit van onze werknemers, de kwaliteit, veiligheid en winst voor het milieu hoog in het vaandel staat.
Als professioneel en toegankelijk familiebedrijf, dat goed en verantwoord wil ondernemen, is het onze missie aan de verwachtingen van onze klanten van A tot Z te voldoen, waarbij we alle afspraken nakomen en garant staan voor 100% tevredenheid. Ons bedrijf ontzorgt, denkt innoverend en zorgt voor een professionele uitvoering. We hanteren daarnaast een diepgevoeld respect voor mens, omgeving en milieu in onze bedrijfsvoering.
Dat lukt ons dankzij het unieke vakmanschap, de ervaring en betrokkenheid van onze werknemers op het gebied van slopen, recycling, asbest en brandschadesanering.
In alles wat wij elke dag voor onze klanten doen, brengen wij tot leven waar we in geloven: de kunst van het slopen.

Ons MVO beleid komt tot uiting op verschillende manieren:

  • Elk jaar sponsoren wij de Cascaderun en nemen we deel met diverse bedrijventeams. In 2017 zijn we zelfs 1e geworden op de 5 mijl!
  • Tussen de middag wordt er altijd gezamenlijk gegeten in de kantine. Brood en beleg wordt verzorgd door de zaak.
  • Elke kerst en elke bouwvak wordt er een grote BBQ georganiseerd voor al het personeel en ook voor alle uitzendkrachten.
  • Bij de aanschaf van nieuwe machines wordt er voor gezorgd dat deze milieuvriendelijk en energie zuinig zijn en daarnaast zo ergonomisch mogelijk.
  • We verdiepen ons in de achtergrond /herkomst van producten die ingekocht worden.
  • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe “cradle to cradle”. We leveren een grote bijdrage aan de recycling en hergebruik van diverse materialen.
  • Ons terrein is regelmatig het toneel voor speciale honden die reddingsacties uitvoeren onder puin.
  • Er is een speciale routing voor het vrachtverkeer om het dorp Stuifzand zoveel mogelijk te ontlasten.
  • We zijn in het bezit van alle benodigde certificeringen waarmee we aantonen dat we volgens alle gelden regels en richtlijnen werken.
  • We werken steeds meer digitaal waardoor we meer en meer papier uitsparen.

Bovenstaande is slechts een greep uit de vele zaken die met MVO te maken hebben en die wij dagelijks in onze bedrijfsvoering toepassen.

Hoogeveen On Stage

Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun schoolperiode. Vaak door een verkeerde beeldvorming van het beroep of niet weten wat te kiezen. Hierdoor stromen zij later in op de arbeidsmarkt en ontstaat er in onbekende (en minder beminde) branches een tekort. On Stage gelooft in de kracht van een persoonlijk, duurzaam en lokaal netwerk van professionals om jongeren te helpen met hun toekomstdromen en beroepskeuze. Eén van de voorbereidende activiteiten voor de leerlingen is dan ook de training ‘Junior Networking’.

Folders en internet kunnen het verhaal van een bevlogen beroepsoefenaar niet vervangen. Het persoonlijk contact met deze professionals is een belangrijke aanvulling op het keuzeproces van leerlingen. Daarom vraagt Hoogeveen On Stage ondernemers, zzp-ers, ouders, bedrijven en organisatoren uit alle sectoren om te komen vertellen over hun werk bij de Beroepenfeesten van Onderwijs On Stage.

Op 5 maart van 12.00 uur tot 17.00 uur zullen twee van onze uitvoerders uit de sloop en asbestsanering en één van onze projectleiders/planners tijdens het Beroepenfeest in gesprek gaan met de leerlingen over hun beroep en werkdag. Geen kraampje met pennen en petten, geen speed-dating. Wel sta-tafels met persoonlijke ontmoetingen die vaak leiden tot langjarige contacten, stages en zelfs banen. Onze professionals komen in herkenbare beroepskleding, met attributen of een grappige outfit met verwijzing naar het werk. Het beroep staat centraal in de gesprekken: wat houdt het vak in en hoe ziet een werkdag er nu echt uit? Ter plekke worden er afspraken gemaakt voor de Doe Dag op 14 maart.
Deze dag gaan de leerlingen op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze matches hebben gemaakt. Op deze dag is het belangrijk dat de leerlingen een goede eerste indruk krijgen. Het DOEN staat deze dag dan ook centraal.

Ook u kunt zich met uw bedrijf aanmelden voor dit initiatief via www.hoogeveenonstage.nl

Microdonia BV

Microdonia is een initiatief van een groep ondernemers uit de regio Hoogeveen die gezamenlijk het initiatief Microdonia hebben opgericht. Microdonia verschaft in Macedonië microkredieten aan lokale ondernemers als ook aan Nederlandse ondernemers die gevestigd zijn in Macedonië. Ook investeert Microdonia in bedrijven door kennis en ervaring in te brengen. Het doel van dit initiatief is onder andere het bijdragen aan een verbeterde werkgelegenheid en ondernemersklimaat in Macedonië.
De Bork Groep heeft oog voor haar omgeving en ziet haar maatschappelijke functie als een van haar speerpunten. Microdonia is een prima initiatief met het oog op deze doelstelling.
Microdonia is een initiatief zonder winstoogmerk.

Dankzij de inzet van Microdonia zijn er overtallige gymtoestellen uit Nederland naar Bogdanci Macedonië verhuisd. Geweldig blij waren ze ermee.
Word verdeeld onder gymzalen in Djavoto, Stojakovo en Bogdanci. Geweldig initiatief wat zonder Microdonia niet was gelukt. Zeer speciale dank voor Hartman Transport die het vervoer belangeloos heeft verzorgd. Twee top chauffeurs Patrick Hartman en Eric Prakken hebben e.e.a. in de praktijk uitgevoerd. Super mannen! Hartelijk bedankt.Jan Zwiers

Wij geloven sterk in de kunst van het slopen!

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor meer info belt u met: 0528 - 33 12 25 of mail naar info@borksloopwerken.nl