Milieutechniek

Op de meeste plekken waar gesloopt moet worden, wordt later weer opnieuw gebouwd. Bork Milieutechniek B.V. heeft de kennis en middelen in huis om ervoor te zorgen dat u verder kunt.

Bij de (her)ontwikkeling van een locatie kan men bodemvervuiling tegenkomen. Wij kunnen dit in bijna alle gevallen saneren; de specifieke aanpak hangt af van de aard en omvang van de vervuiling. Ook de in te zetten middelen worden voor elk specifiek project aangepast door ze te voorzien van de juiste filters. Kortom, wij doen wat nodig is om de grond bouwrijp op te leveren op een snelle, goede en betaalbare manier. Wij beschikken hiervoor over het BRL SIKB 7000 certificaat, waarmee u als klant de garantie heeft dat alle werkzaamheden op een correcte manier worden uitgevoerd.

Bodemsanering

Als er sprake is van bodemverontreiniging dan bestaan er diverse methoden en technieken om deze weer bouwklaar te maken. Op welke wijze een bodemsanering wordt uitgevoerd, hangt onder andere af van de omvang, aard en ernst van de vervuiling. De (toekomstige) bestemming van de locatie speelt een rol in de wijze van saneren, evenals het moment of wijze waarop de vervuiling is ontstaan. De vervuilde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker waar deze in de meeste gevallen wordt gereinigd voor hergebruik. Wij kunnen bij grotere projecten de grond ontdoen van puin door het toepassen van zeeftechniek waarbij het puin wordt afgevoerd en wordt gerecycled.

Bij een bodemsanering werken wij samen met een door de opdrachtgever ingeschakelde BRL-SIKB 6000 gecertificeerde milieukundig begeleider. Deze persoon houdt toezicht, neemt monsters, zorgt voor de naleving van de vergunningen en houdt u als opdrachtgever geïnformeerd over de voortgang. Aan het eind van het project controleert hij of de saneringsdoelstelling is bereikt en documenteert zijn bevindingen in een evaluatierapport.

We staan u graag te woord om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen!

Ons team van Milieutechniek specialisten

Patrick Erdtsieck

Bedrijfsleider Bork Groep
06 - 12 50 65 59

Roelof Post

Calculator & VGM co├Ârdinator
06 - 22 49 62 75

Sjacco Koekoek

Uitvoerder
06 - 83 06 69 34

Wij geloven sterk in de kunst van het slopen!

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor meer info belt u met: 0528 - 33 12 25 of mail naar info@borksloopwerken.nl