Deel van de “Oude Philips-locatie” maakt plaats voor oplaadstation stadsbussen

In opdracht van Hunebouw heeft Bork een deel van het oude industriële pand van het voormalig Philips mogen slopen. Een stukje oud industrieel Hoogeveen maakt zo plaats voor de toekomst. Op deze plek wordt momenteel door Hunebouw hard gewerkt aan het bouwen van een oplaadstation voor de elektrische stadsbussen die in Hoogeveen worden ingezet.

Onze werkwijze is gebaseerd op het eerst volledig inventariseren van het pand op herbruikbare materialen. Aan de hand hiervan is een plan van aanpak gemaakt om de herbruikbare materialen opnieuw in te zetten. Hierna is, conform het opgestelde sloop- en veiligheidsplan, de daadwerkelijke sloop van het pand aangevangen.

Allereerst zijn alle asbesthoudende materialen verwijderd conform de geldende normen en eisen. Dit wordt gedaan door onze speciaal uitgeruste en opgeleide professionals. Daarna is men begonnen met het demonteren en verder afbreken van het pand.

Met specifieke tools aan de kraan heeft onze ervaren kraanmachinist met uiterste precisie het gebouw kunnen demonteren. Dit heeft een significante stroom van herbruikbare materialen opgeleverd. Denk hierbij aan systeemplafonds, trappen, kozijnen, deuren en een deel van de installaties. Deze zijn allen voor hergebruik ingezet in de naastgelegen productiehal van Design Group. De restmaterialen zijn door ons gescheiden afgevoerd en conform de best mogelijke technieken gerecycled op onze eigen werf in Stuifzand.

Met dit project hebben wij op een zeer verantwoorde manier ruimte gecreëerd voor een nieuwe duurzame bestemming.

Wij geloven sterk in de kunst van het slopen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor meer info belt u met: 0528 - 33 12 25 of mail naar info@borkrecycling.nl