Asbestsaneringen

Bork Asbestsaneringen B.V. is dé specialist voor asbestsaneringen, in welke vorm dan ook. Onze gecertificeerde en ervaren specialisten beschikken hierbij over de benodigde vakkennis, het allerbeste materieel en een goed inlevingsvermogen in de klant. Hiermee kunnen zij elke klus voor u klaren.

Asbest is een zeer verraderlijke, gevaarlijke stof. Jaarlijks overlijden in Nederland ca. 800 mensen aan asbest-gerelateerde ziekten. Daarom zijn juist bij asbestsanering vakkundigheid, veiligheid en het volgen van strenge richtlijnen en regels een absolute noodzaak en mag asbest in Nederland alleen door erkende SC-530 bedrijven worden verwijderd.

Asbest kan op verschillende plaatsen in bouwwerken voorkomen, in verschillende vormen. Denk hierbij onder andere aan golfplaten, vloerzeil, kit, beplating, (stand)leidingen en bitumen. Voorafgaande aan iedere sanering dient het asbest te worden geïnventariseerd door een conform SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Zij bezoeken de locatie, nemen materiaalmonsters, maken foto’s en beoordelen de situatie. Uiteindelijk wordt alle informatie verwerkt in een asbestinventarisatierapport, wat voor de saneerder de basis is voor de uitvoering. De volgende stap na het inventarisatierapport is het verzorgen van een sloopmelding of aanvraag van een sloopvergunning bij de betreffende Gemeente. Na ontvangst van de melding of vergunning kan er binnen enkele dagen gestart worden met de werkzaamheden.

Buitensanering

Wanneer het asbest op de daken en gevels is gemonteerd, spreekt men van een buitensanering (denk hierbij aan onder andere golfplaten, kit, gevelpanelen). Het werkgebied wordt gemarkeerd met geel lint en borden. Na een buitensanering dient, door een onafhankelijk laboratorium, een controle conform NEN 2990 te worden uitgevoerd. Dit gebeurt enkel door middel van visuele inspectie. Pas op het moment dat het gebied weer vrijgegeven is, is het toegankelijk voor derden.

Binnensanering (containment)

Wanneer asbest inpandig zit, spreekt men van een binnensanering. Een binnensanering vergt een compleet andere aanpak dan een buitensanering en is qua uitvoering complexer en meer arbeidsintensief dan een buitensanering. Het werkgebied wordt afgezet middels een containmentwand (luchtdicht afgeschermde ruimte) zodat de omgeving niet wordt blootgesteld aan eventueel vrijkomend asbest. Na de sanering dient er een eindcontrole, door een onafhankelijk laboratorium, conform NEN 2990 te worden uitgevoerd, inclusief luchtmeting waarbij wordt vastgesteld of de asbestconcentratie in de lucht binnen de daarvoor geldende normen valt.

Brandschadesanering

In het geval van een asbestbrand is het essentieel dat u per direct kunt beschikken over een team van specialisten die de situatie in kaart brengt en maatregelen treft om verdere verontreiniging na de brand zo veel mogelijk te beperken. De locatie dient intensief te worden gereinigd, wat gebeurt door middel van ‘handpicking’, stofzuigen, afgraven of zelfs slopen. Ook bij een brandschadesanering wordt de locatie na sanering vrijgegeven conform NEN 2990.

Specialisten

Bork Asbestsaneringen BV heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de grootste saneringspartijen in Noord- en Midden-Nederland, waarbij wij ons hebben gespecialiseerd in brandschade- en binnensaneringen. Dagelijks worden zo’n 18 ploegen ingezet voor asbestsaneringen bij onder andere wooncorporaties, gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en particulieren.

Voor een offerte of aanvullende informatie over asbestsaneringen kunt u contact opnemen met onze specialisten, zij staan u graag te woord.

Ons team van Asbestsanering specialisten

Robert Jonkers

Bedrijfsleider
06 - 12 04 17 69

Klaas Kootstra

Uitvoerder
06 - 10 28 01 32

Patrick de Jong

Werkvoorbereider
06 - 57 99 45 71

Heddy Vos

Werkvoorbereider
06 - 57 99 45 76

Patrick Erdtsieck

Bedrijfsleider Bork Groep
06 - 12 50 65 59

Roelof Post

Calculator & VGM coördinator
06 - 22 49 62 75

Wij geloven sterk in de kunst van het slopen!

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor meer info belt u met: 0528 - 33 12 25 of mail naar info@borkasbestsaneringen.nl